offert

Hållbara & Rena garage

För alla förares trivsel
 

ordning och reda för alla

Garagestädning i Stockholm

Även garage behöver underhållas och rengöras. Våra bilar samlar på sig smuts och vägsalt som utsätter golvet i våra garage för påfrestning. Även olja och kemikalier är ett ständigt problem. När vi städar garage så använder vi oss av tekniker som ger en kostnadseffektiv lösning och dessutom minskar risken för att brunnar sätts igen. Anlita oss för garagestädning i Stockholm som bidrar till allas trevnad.   

garage

Våra tjänster vid garagestädning

Nedan kan du se vilka tjänster vi utför vid garagestädning i Stockholm. Vi ser till att garaget håller för framtiden. Med konkurrenskraftiga priser levererar vi ett skinande rent garage.

Maskinspolning

Vid garagestädning använder oss av maskiner som är anpassade för olika garage. Vår maskin är försedd med vattenspolning för dammbindning och spolrör som tillåter tvättning av väggar, tak och rör.

Städning med högtryckstvätt

Vi tvättar garaget med högtryckstvätt för att göra rent på mindre åtkomliga ytor.

Betong-impregnering

Betong som av många uppfattas som oförstörbar, kan i oftast drabbas av skador t.ex. av frost, saltfrost m.m. Gemensamt för alla dessa skador är att de utvecklas i närvaro av fukt och salt som tränger ner i betongen vid t.ex. vinterväghållning. Sådana skador kan förebyggas och stoppas om man betongimpregnerar.

Dammbinding

Många garage har problem med gamla betonggolv som dammar och är svåra att hålla rena. Med hjälp av våra metoder ser vi till  att resultatet blir ett dammfritt, lättstädat betonggolv med en förstärkt yta.

Miljömedvetenhet gynnar sig!

Rutiner uppdateras och våra rutiner och kunskaper inom miljöarbetet förbättras, eventuella brister åtgärdas.

Vi arbetar aktivt med att informera och försöka påverka våra kunder och leverantörer för att kunna anpassa vårt uppdrag till miljövänliga utföranden.

I vår introduktionsutbildning av nya medarbetare är miljöfrågor en naturlig del eftersom vi prioriterar arbetsmetoder som kräver så lite kemikalier som möjligt för att bevara levande organismer i hav och natur.

Kvalitets- och miljöansvarig informerar övriga medarbetare om nya eller förändrade städmetoder, rengöringsmedel, regler och rutiner.

Vi använder refillsystem vid påfyllning av rengöringsflaskor (som återanvänds).
Emballage återsänds när möjlighet ges till leverantören för återvinning.
Vi väljer företagsbilar som är bränslesnåla och miljövänliga.