offert

Kvalitetssäkrat arbete

...och nöjd-kund-garanti
 

Vi har kunskap inom det mesta

Vi eftersträvar 100% kundnöjdhet!

Vi har ”Nöjd Kund Garanti”! Det är en trygghet för er som kund och en självklarhet för oss! Skulle något mot förmodan inte överensstämma enligt beställd tjänst rättar vi till det. Vår service skall alltid uppfylla era förväntningar och våra högt ställda krav på oss själva. Vi har väldigt nöjda kunder med långa relationer.

Kvalitetsuppföljning sker enligt den Nordiska standard INSTA 800 med beteckning SS627801 som används för att utvärdera städkvalitet.

Se vad andra tycker om oss: www.reco.se/di-mas-ab

kvalitet

Kvalitets­medvetenhet!

Med Nordisk standard för städkvalitet säkerställer att du och din kund talar samma språk. När man har en likartad uppfattning om städkvaliteten underlättas en positiv dialog med kunden.

Arbetsledaren gör även regelbundet stickprover på utfört arbete, och godkänner egenkontrollerna.

Egenkontroll av utfört arbete innebär att lokalvårdare själv kontrollerar att arbetet är utfört enligt arbetsbeskrivningen. I arbetsbeskrivningen står det beskrivet hur arbetet ska utföras hos kunden.

Eventuella avvikelser sker inom 24 timmar och dokumenteras för att inte upprepas.

Vad är "SS 62 78 01"?

"SS 62 78 01" är en nordisk standard tidigare kallad INSTA 800, som används för att i förväg beskriva och i efterhand utvärdera städkvaliteten i en given lokal – oberoende av vilka städsystem, frekvenser eller metoder som används. Utvärderingen ska ske omedelbart efter utförd städning.

Hur används standarden?

Standarden används för att kontrollera hur kvaliteten av städningen  olika typer lokaler. Städkvaliteten beskrivs av sex olika kvalitetsnivåer. Kvalitetsnivåerna bestäms av det tillåtna antalet föroreningar.

 

Kvalitetsnivåerna relateras till lokalstorlekar och inte till typen av lokaler. Oavsett om det är en produktionslokal eller en lokal i ett kontorshus, ett sjukhus, en järnvägsvagn eller en färja, är det storleken av lokalen som bestämmer det tillåtna antalet föroreningar för en viss kvalitetsnivå.

 

Standarden används för att bedöma daglig städning. Standarden omfattar inte kontroll av städrelaterad serviceuppgifter som till exempel påfyllning av toalettartiklar, blomskötsel, service av kaffeautomater eller sophanteringg. Dessa uppgifter är relaterade till städavtalet.

 

Läs mer...

kvalitet & miljöval

Kompetens

DI-MAS organisation består av engagerade och duktiga medarbetare.
Våra arbetsledare leder och fördelar arbetet samt introduktionsutbildar lokalvårdare på plats hos kund.

 

Lokalvårdare utför sina uppdrag enligt arbetsinstruktion.
Teamledare ansvarar för sin grupp ute på större arbetsplatser.
Alla kontakter med DI-MAS skall upplevas som välkomnande och kvalitetsförbättrande.

 

Arbetet utförs på sådant sätt att både personal och besökare hos kunden upplever resultatet som rent och välskött.

 

Vårt mål är att DI-MAS personal alltid skall uppfattas som professionella, trevliga, serviceinriktade och ansvarsfulla av alla på samtliga arbetsplatser.

 

Företagsledningen stödjer och utvecklar verksamheten, VD är ytterst ansvarig.

hållbart arbete

Miljömedvetenhet gynnar sig

Våra rutiner och kunskaper inom miljöarbetet förbättras, eventuella brister åtgärdas.

Vi arbetar aktivt med att informera och försöka påverka våra kunder och leverantörer för att kunna anpassa vårt uppdrag till miljövänliga utföranden.

I vår introduktionsutbildning av nya medarbetare är miljöfrågor en naturlig del eftersom vi prioriterar arbetsmetoder som kräver så lite kemikalier som möjligt för att bevara levande organismer i hav och natur.

Kvalitets- och miljöansvarig informerar övriga medarbetare om nya eller förändrade städmetoder, rengöringsmedel, regler och rutiner.

Vi använder refillsystem vid påfyllning av rengöringsflaskor (som återanvänds).
Emballage återsänds när möjlighet ges till leverantören för återvinning. 

Vi väljer företagsbilar som är bränslesnåla och miljövänliga.

Rekommenderat företag sedan 2018

Vi har ”Nöjd Kund Garanti”! Det är en trygghet för er som kund och en självklarhet för oss! Skulle något mot förmodan inte överensstämma enligt beställd tjänst rättar vi till det. Vår service skall alltid uppfylla era förväntningar och våra högt ställda krav på oss själva. Vi har väldigt nöjda kunder med långa relationer.

Kvalitetsuppföljning sker enligt den Nordiska standard INSTA 800 med beteckning SS627801
som används för att utvärdera städkvalitet.

Se vad andra tycker om oss: www.reco.se/di-mas-ab

5/5